Dotazník pro volbu vibračního dopravníku nebo podavače
Název a adresa firmy / Název akce:
Kontaktní osoba: Telefon: Fax:
1. Technologická funkce stroje - vibrační dopravník nebo podavač
horizontální doprava
doprava ve sklonu
vertikální doprava
uzavírání zásobníku a vynášení materiálu z něj
dávkování
orientace součástek
 
2. Dopravní vzdálenost  
celkem

m

  ve sklonu

± °

 
horizontálně

m

  vertikálně

m

 
3. Údaje o dopravovaném materiálu
Popis:
sypná hmotnost

kg / m3

  sypný úhel

°

 
množství průměrné

m3 / hod

  množství maximální

m3 / hod

 
 

t / hod

   

t / hod

 
teplota vstupní

° C

  teplota výstupní

° C

 
vlhkost vstupní

°

  vlhkost výstupní

°

 
lepivost

ano ne

výbušnost

ano ne

požadavek na hermetizaci

ano ne

jiné vlastnosti (příloha):
údaje pro dopravu: podíl zrn pod 0,1 mm

%

 
  podíl zrn 0,1 - 1 mm

%

 
  maximálůní velikost zrna

mm

 
další údaje:

výsledky sítové zkoušky přiloženy    přibližně uvedeny v příloze     zkouška neprovedena

podávání materiálu do stroje

plynulé     přetržité v intervalech

podávání materiálu do stroje - popis:
4. Různé
typ provozu o nepřetržitý o přetržitý: chod/klid %
poměrná provozní doba

hod / 24 hod

 
požadovaná elektrická soustava  
uložení stroje

podepření    zavěšení    betonový podklad    ocelokonstrukce

Eventuální další informace a podklady (např. situační náčrt) uveďte prosím v příloze.

Použití dotazníku: Uložte si tuto stránku jako soubor, vyplňte všechny kolonky, které vyplnit dokážete a dotazník nám zašlete zpět jako přílohu elektronické pošty nebo jinak. Během několika dnů obdržíte konkrétní nabídku.