Dotazník pro volbu vibračního třídiče nebo jiného stroje
Název a adresa firmy / Název akce:
Kontaktní osoba: Telefon: Fax:
1. Technologická funkce stroje
třídění - kontrolní třídič
třídění


odvodňování
odkalování
vytloukání
chlazení
sušení
zhutňování, střásání
drcení hrudek
jiná:
Technologická plocha (síto, roštnice, rošty ...)  

1

2

3

Rozměr otvorů technologické plochy w
(požadovaná hranice třídění)

mm

     
Požadovaný materiál plochy (běžný, nerez...)        
2. Překonávaná (dopravní) vzdálenost

není podstatná

celkem

m

  ve sklonu

± °

 
horizontálně

m

  vertikálně

m

 
3. Údaje o dopravovaném / tříděném / zpracovávaném materiálu
Popis:
 
sypná hmotnost

kg / m3

  sypný úhel

°

 
množství průměrné

m3 / hod

  množství maximální

m3 / hod

 
 

t / hod

   

t / hod

 
teplota vstupní

° C

  teplota výstupní

° C

 
vlhkost vstupní

°

  vlhkost výstupní

°

 
lepivost

o ano o ne

výbušnost

o ano o ne

požadavek na hermetizaci

o ano o ne

jiné vlastnosti (příloha):
údaje pro třídění: podíl zrn větších než w

%

 
  podíl zrn menších než w/2

%

 
  přípustný podsítný zbytek (to co mělo propadnout, ale zůstalo na sítě)

%

 
další údaje.:

výsledky sítové zkoušky   přiloženy    přibližně uvedeny v příloze    zkouška neprovedena

podávání materiálu do stroje

plynulé       přetržité v intervalech:

podávání materiálu do stroje - popis:
4. Různé
typ provozu nepřetržitý     přetržitý: chod/klid %
poměrná provozní doba

hod / 24 hod

 
požadovaná elektrická soustava  
uložení stroje

podepření    zavěšení    betonový podklad    ocelokonstrukce

Eventuální další informace a podklady (např. situační náčrt) uveďte prosím v příloze.

Použití dotazníku: Uložte si tuto stránku jako soubor, vyplňte všechny kolonky, které vyplnit dokážete a dotazník nám zašlete zpět jako přílohu elektronické pošty nebo jinak. Během několika dnů obdržíte konkrétní nabídku.