•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

Kdo jsme a co děláme

TECHKON, s.r.o. se nemůže honosit takovou tradicí, jako má třeba hornictví v Příbrami, kde firma sídlí. Přesto za dobu existence našla své místo v oboru. Názvy třídičů jako TAJFUN nebo TORNÁDO se staly synonymem pro příslušný typ stroje. Nechceme se pouze hlásit ke starým tradicím a proto vytváříme nové.

Společné vlastnosti vibračních zařízení TECHKON

  • Stroje jsou zpravidla uloženy na měkkých ocelových vinutých pružinách, takže přenosy dynamických sil do okolních konstrukcí jsou malé.
  • Pracovní frekvence strojů je volena podle účelu jejich použití a činí většinou 16 nebo 24 Hz.
  • Pro každý stroj jsou charakteristické tři prvky: vlastní svařenec stroje, pružné uložení a pohon příložnými vibrátory. Na strojích tedy nejsou používány prvky jako převodovky a jiné pohyblivé díly, důsledkem čehož je vysoká spolehlivost a mimořádně nízké nároky a náklady na údržbu.