•  

  TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VTD

 • dopravním orgánem je trubka, takže již z principu je doprava bezprašná
 • vstupy a výstupy se snadno hermetizují
 • lze snadno vytvářet dopravní trasy, složené z několika dopravníků
 • na jednom dopravníku může být i více vstupů

Společné vlastnosti VTD a VZD

 • vibrační doprava sypkých a kusovitých materiálů
 • dopravované materiály mohou být i vlhké, mokré, horké, zmrazené …
 • doprava lepivých a prachových materiálů je problematická
 • maximální délka dopravníku je cca 6 m; delší dopravní trasy lze vytvářet řazením strojů za sebou
 • jsou dodávána i nerezová provedení dopravníků
 • dopravníky jsou velmi jednoduché, bez pohyblivých dílů, nevyžadují prakticky žádnou údržbu a obsluhu

 

XXX – délka dopravníku v dm

Udávané výkonnosti jsou uváděny orientačně pro suchý křemičitý písek o zrnitosti 0-6 mm. Skutečné výkonnosti se podle konkrétního materiálu nebo provedení stroje mohou lišit.

 

 

< Zpět