•  

  TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZD

 • dopravním orgánem je žlab ve tvaru písmene U
 • dopravníky dosahují velmi vysokých výkonností
 • hermetizaci lze provést montovatelnými víky žlabu

Společné vlastnosti VTD a VZD

 • vibrační doprava sypkých a kusovitých materiálů
 • dopravované materiály mohou být i vlhké, mokré, horké, zmrazené …
 • doprava lepivých a prachových materiálů je problematická
 • maximální délka dopravníku je cca 6 m; delší dopravní trasy lze vytvářet řazením strojů za sebou
 • jsou dodávána i nerezová provedení dopravníků
 • dopravníky jsou velmi jednoduché, bez pohyblivých dílů, nevyžadují prakticky žádnou údržbu a obsluhu

 

 

< Zpět