•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

Monzun

  • Vibrační třídiče řady MONZUN využívají princip třídění na šikmo skloněných sítech. Toto dosud ne zcela běžné řešení umožňuje dosažení podstatně vyšších výkonností třídiče ve srovnání s jinými typy strojů se stejnou velikostí třídících ploch.
  • Ve výrobním programu jsou třídiče se jmenovitými šířkami sítové plochy 300, 500 a 800 mm a se třemi až pěti sítovými plochami. Většinou není nutné nebo vhodné třídit na maximální možný počet frakcí (čtyři), některá síta mohou být totiž použita jako odlehčovací a jejich nadsítné je pak sloučeno do společného výsypu.
  • Pro třídění prašných materiálů jsou třídiče dodávány v hermetizovaném provedení. Jejich provoz je tichý a energeticky nenáročný.
  • Výkonnost třídičů zde není uváděna. Pro konkrétní požadavek bude vypracována nabídka. Pro stanovení velikosti třídiče, počtu ploch a jejich okatosti jsou prováděny zkoušky na zkušebním třídiči.

 

< Zpět