•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

Tornádo® LA

  • třídiče s přímočarým tvarem kmitu
  • hlavní uplatnění při odvodňování a třídění zamokra
  • v třídičích lze v závislosti na velikosti stroje použít tyto typy třídících ploch:- drátěná síta, pájená na rámečcích- ocelová štěrbinová síta- polyuretanový sítový modulový
    systém

 

 

< Zpět