•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

Rok 2009


Tornádo MP 050.014 – odhlinění

Odhliňovací třídič

VZD 090.045 – dávkování do primeru

Vibračni dopravník do primárního drtiče s odtříděním jemných podílů

VZP 120.020 – dávkování ze sila na pasový dopravník

Dávkování ze sila na dopravníkový pas – první podavač

VZP 080.021 Z – dávkování do drtiče

Dávkování do drtiče

VZP 080.015 – tunelový odběr

Tunelový odběr

Tornádo MP 120.019 – třídič s pružnými prstovými síty

Vibrační třídič s pružnými prstovými síty

Tornádo MP 100.016 – třídič s pružnými prstovými síty

Vibrační třídič s pružnými třídícími prsty

Tornádo LA 150.030 – odvodňovací třídič

Vibrační odvodňovací třídič s přímočarým kmitem

Tajfun A 100.015 – optické třídění

Tornádo B 180.040 – dvouplošný třídič

Dvouplošný třídič s přímočarým kmitem výměna za SDT