•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZD 100.043 – dávkování na hrubotřídič

Dávkování z primerní násypky na hrubotřídič před čelisťovým drtičem.

VZP 050.017 Z – dávkování materiálu ze zásobníku

Dávkování materiálu ze zásobníku na pasový dopravník.

VTD 032.029 – vibrační trubkové dopravníky

vibrační trubkové dopravníky

VS 050.009 Z – dávkování materiálu z násypky

Dávkování materiálu z násypky na pasový dopravník vibračními skluzy.

VZP 190.025 – vibrační žlabový podavač

vibrační žlabový podavač

Výměna pásových dopravníků s VS 100.018 Z

Výměna pásových dopravníků

Tornádo LA 090.020 – vibrační odvodňovací třídič

odvodnění suspenze frakce 0 – 2 mm

VZD 090.028 Z – dávkování do kuželového drtiče

dávkování do kuželového drtiče

VZP 080.029 Z – dávkování do kuželového drtiče

dávkování do kuželového drtiče

VZD 080.028 Z – dávkování do kuželových drtičů

dávkování do kuželových drtičů