•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZP 100.020 – tunelový odběr

S možností regulace frekvenčním
měničem se zachováním
plynulého průchodu materiálu.