•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZP

  • ucelená řada klasických vibračních podavačů
  • použití zejména pro vynášení sypkých a zrnitých materiálů ze zásobníků a jejich podávání a dávkování do drtičů, třídičů, na dopravní pasy apod.
  • v klidovém stavu podavač slouží jako uzávěr zásobníku
  • podavače jsou zpravidla opatřeny vyměnitelnou výstelkou z materiálů, odolných otěru (Hardox, Brinar)
  • pohon stroje je realizován dvojicí příložných vibrátorů, umístěných většinou zboku stroje
  • stroj je typicky instalován ve sklonu, vhodným provedením vyústění zásobníku je dosaženo větší vrsty materiálu, než je výška žlabu podavače
  • podavače mohou být dodány včetně vyústění ze zásobníku, které lze provést jako hermetizované a jehož součástí může být tyčový uzávěr
  • výkonnost podavače lze v případě potřeby regulovat frekvenčním měničem

Vítr mezi brázdou nízkého tlaku na rovníku a oblastí vysokého tlaku subtropů se nazývá pasát. Pro tento meteorologický jev je typická stálost a spolehlivost jeho výskytu. To platí i pro vibrační stroje společnosti TECHKON.

Podavače, uvedené v tabulce, představují výběr z rozsáhlejší řady. Jde o nejvíce používané a tedy i nejvíce prodávané stroje.

Udávané výkonnosti platí platí pro podavač instalovaný ve sklonu 8°, pro písek zrnitosti 0-6 mm o vlhkosti 5% a pro výšku vrstvy 300 mm. U podavačů se šířkou 800 mm a větší je výkonnost udávána pro kamenivo zrnitosti 0-100mm a vrstvu 400 mm.

 

 

< Zpět