•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZP 080.021 Z – dávkování do drtiče

Dávkování do drtiče

VZP 080.015 – tunelový odběr

Tunelový odběr

Tornádo MP 120.019 – třídič s pružnými prstovými síty

Vibrační třídič s pružnými prstovými síty

Tornádo MP 100.016 – třídič s pružnými prstovými síty

Vibrační třídič s pružnými třídícími prsty

Tornádo LA 150.030 – odvodňovací třídič

Vibrační odvodňovací třídič s přímočarým kmitem

Tajfun A 100.015 – optické třídění

Tornádo B 180.040 – dvouplošný třídič

Dvouplošný třídič s přímočarým kmitem výměna za SDT

Výměna drtiče CH 430 nahrazen DKT 1200-70 – III° drcení

Náhrada drtiče DKT 1200-70 na III° drcení, aby došlo k zvýšení výkonu drtiče s minimálními náklady na úpravu třídírny

Tornádo MP 080.014 – uzel odhlinění

Uzel odhlinění

VZP 065.018 – dávkování ze sila

Dávkování ze sila vibračním podavačem