•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

VZP 065.018 Z – boční dávkování ze sila

Boční dávkování ze sil vibračními podavači

VZD 090.045 – dávkování do primeru

Dávkování do primeru

VZD 090.045 + Tornádo MP 080.014 – uzel odhlinění

Dávkování do primeru

VZP 070.020, VZP 080.015 Z – podavače v pískovně

Podavače pro dávkování štěrkopísku těženého z vody, dávkování pro II° třídění.

Rondo 090.1 – kruhový třídič

Kruhový třídič pro kontrolní třídění bypassových odprašků

Tajfun A 120.030 – jednoplošný třídič

Vibrační třídič s eliptickým kmitem

Tornádo MP 080.014; Tornádo R 120.025 – uzel odhlinění

Uzel odhlinění

Tornádo MP 050.014 – odhlinění

Odhliňovací třídič

VZD 090.045 – dávkování do primeru

Vibračni dopravník do primárního drtiče s odtříděním jemných podílů

VZP 120.020 – dávkování ze sila na pasový dopravník

Dávkování ze sila na dopravníkový pas – první podavač