•  

    TECHKON, s.r.o., Mixova 165, 261 01 Příbram III

Tajfun A 150.035 – třídič s bočně vypínanými síty

Vibrační třídič s bočně vypínanými síty

Tornádo P 100.035 – třídič s prstovými síty

Vibrační třídič s prstovými síty

Tornádo MP 080.014 Z – třídič s pružnými prsty

Vibrační třídič s pružnými prsty, zavěšený, nehermetizovaný, pro odtřídění frakce do III° drcení